Webapplikasjoner – Jobb smartere, enklere & mer effektivt

I dag er nettet like mye et arbeidsverktøy som et sted for surfing. Vi bruker nettleseren til å dele og behandle filer, bildebehandling, regneark, og ikke minst kommunikasjon og samarbeid. Webteknologi gir muligheter for å gjøre oppgaver smartere, enklere og mer effektive.

Webapplikasjoner vi lager – enten det er et plukksystem eller markedsføringsverktøy så kan teknologi, design og integrasjon i samspill gi en god brukeropplevelse og redusere manuelt arbeide.

Slik gjør vi det:

Analysere og engasjere

Vi begynner med å skape et felles bilde av organisasjonen og brukerne som vil ha benytte applikasjonen. Hvordan ser strukturen ut, hvilke oppgaver og kommunikasjon er det mellom de forskjellige delene?

Hva tenker brukerne om seg selv? Vi spør dem! Hvis menneskene i et styre- eller prosjektgruppe definerer et verktøy som hundrevis av andre skal bruke vil sjelden resultatet bli spesielt godt. Derfor starter vi med brukerne og for å så presentere tidsbesparelse for ledelsen. 

Integrasjon

Hvilke andre eksisterende digitale verktøy og systemer kan dele innhold og/eller funksjonalitet til webapplikasjonen? Tidsrapportering, saksbehandling, kalender og statistikk er glimrende eksempler på andre verktøy som kan gjøre forskjellen mellom å være den første som åpnes hver morgen og et ekstra system i mengden.

Iterasjon

Når kodingen av webapplikasjonen er fullført og lansert, avhenger suksessen på hvordan tilbakemeldinger fra brukerne sammen med brukeranalyse implementeres fortløpende.