iBeacon App / Platform for Writeup

Writeup Messenger er en meldingsplattform for iBeacons skrevet i Swift. Den brukes til å sende meldinger til folk når de er i et bestemt interessepunkt, for eksempel en butikk, et busstopp eller et rom.

Bilde av Writeup messenger
Writeup kan for eksempel brukes til å informere om passord til WiFi

Beacons

Når mottakeren er nær en beacon, vil han/hun motta meldingen din. En beacon er en liten batteridrevet bluetooth-sender.

Drift

Infrastrukturen til Hostingservice.no håndterer all avansert meldingslogikk. Skriving har webhooks, så det er enkelt å sende meldinger fra dine eksisterende systemer.

Webgrensesnitt

Alle funksjoner i Writeup er tilgjengelige i en webapp i tilleg til mobilappen slik at enhver enhet kan brukes.